Nyheder

Ekskursion til Sorø Akademi og Herlufsholm

 

Ægteparret Herluf Trolle og Birgitte Gøye oprettede Herlufsholm i 1565, der sammen med Sorø Akademi er turens to ekskursionsmål. Skolens første forstander var Birgitte Gøye, eftersom Herluf Trolle var død i Den Nordiske Syvårskrig kort før skolens åbning. Indtil 1731 blev skolens forstandere udpeget indenfor hendes eller mandens slægt. Foto: Wikimedia Commons.

Ekskursion: Lørdag den 18. maj 2019 kl. 10-16

Mødested: Sorø Akademi, Akademigrunden 8, 4180 Sorø. Deltagere sørger selv for transport.

Pris: 375 kr. per person

Tilmelding på telefon 86 48 30 01 eller post@gammelestrup.dk senest den 4. maj 2019. Betaling bedes ske ved tilmelding.

 

Dansk Center for Herregårdsforskning kan med stor fornøjelse invitere på guidet tur til Sorø Akademi og Herlufsholm. Begge skoler er ofte forbundet med stor fascination og har gennem tiden begge været skoler for adelstandens børn og samfundets elite, men også sønner og døtre af den bredere befolkning. Skolerne rummer århundrede gamle fortællinger og traditioner, som fortsat lever videre på de nu moderne uddannelsesinstitutioner.

 

Dagens program

Turen starter ved Sorø Akademi, hvor der på rundvisningen fortælles om skolens lange historiske rødder, der går tilbage til biskop Absalons cistercienserkloster fra 1162. Efter reformationen blev klostret inddraget af Kronen, og i 1586 oprettede Frederik 2. Sorø skole. Det blev begyndelsen på flere faser i en lang historie for den gamle uddannelsesinstitution ved Sorø, bl.a. med Christian 4’s  Ridderakademi der blev grundlagt i 1623.

Efter rundvisningen på Sorø Akademi nydes frokosten på Café Tre Konger i Sorø, og efterfølgende sørger deltagere for transport i egne biler til turens næste destination: Herlufsholm.

Herlufsholm var ligesom Sorø Akademi oprindeligt et middelalderligt kloster, der efter reformationen blev inddraget af Kronen. I 1560 overgik Skovkloster, som det dengang hed, til ægteparret Herluf Trolle og Birgitte Gøye, der omdøbte det til Herlufsholm. I 1565 oprettede ægteparret en skole på stedet, der ifølge fundatsen var for ”adelige og andre ærlige mænds børn”.

Turens guide er Kasper Steenfeldt Tipsmark, der er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og tilknyttet Dansk Center for Herregårdsforskning. Afslutningsvis vil han samle op på dagens ekskursion og sætte skolernes historie i et bredere adels- og herregårdshistorisk perspektiv. Sammen beretter skolerne nemlig en historie om elitens opdragelse, og om hvordan både Sorø Akademi og Herlufsholm fungerede som forberedende uddannelsesinstitutioner for herregårdens adelige sønners fremtidige færden, mens de også var steder, hvor der blev skabt netværk og venskaber for livet – hvilket i øvrigt stadig gør sig gældende i dag.

 

Sorø Akademis nuværende hovedbygning blev opført i 1822-1827. i 1823 blev Sorø Akademi atter genoprettet efter at have været lukket siden 1798. Foto: Hans Henrik Tholstrup

 

Herlufsholms rødder som et middelalderligt kloster ses endnu i dag på skolens bygninger. Af det oprindelige kloster fra 1200-tallet er dog kun kælderen i østfløjen bevaret. Herlufsholm gennemgik betydelige ombygninger i 1800-tallet. Foto: Hans Henrik Tholstrup.