Nyheder

Cykeltur. Fra teglværk til herregård

 

 

Tid: Onsdag den 8. juli 2020 kl. 17.00-19.00

Mødested: Det gamle teglværk i Auning for enden af Dyrbyvej.

Pris: 100 kr. pr. person. Børnepris 50 kr. Betaling ved ankomst, gerne med Mobile Pay.

Tilmelding: Tilmelding nødvendig senest dagen inden (tirsdag) kl. 12 til Gammel Estrups museumsbutik på 8648 3001 eller museumsbutikken@gammelestrup.dk eller Søren Broberg Knudsen på sbk@gammelestrup.dk.

NB: Vi cykler fra det gamle teglværk i Auning til Auning Kirke og til sidst til Gammel Estrup, hvor arrangementet slutter. Turen er på i alt ca. 4,5 km. Medbring cykel samt tøj og fodtøj, der passer til vejret. Ønsker man at køre i bil, er man også velkommen til det.

 

Dansk Center for Herregårdsforskning og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum inviterer nu på cykeltur ud i det danske sommer- og herregårdslandskab ved Gammel Estrup. Her er der ved en nylig arkæologisk udgravning fundet et gammelt teglværk i udkanten af Auning by, og det har med stor sandsynlighed produceret tegl til både herregården Gammel Estrup og Auning kirke. Turen starter ved teglværket i Auning, hvorefter vi cykler til Auning Kirke og Gammel Estrup.

I slutningen af 1500-tallet påbegyndte ejeren på Gammel Estrup, Eske Brock, en større ombygning af den efterhånden slidte herregård, hvis hovedbygning var blevet opført i slutningen af 1400-tallet. Ved den omfattende ombygningen, der forløb over et par årtier, fik hovedbygningen i det store hele det udtryk, den har i dag. Meget af den store avlsgård vest for hovedbygningen blev også opført under Eske Brock, som også restaurerede Auning Kirke, der fik sine kamtakkede gavle, der pryder tårn og våbenhus.

En så stor byggeaktivitet har naturligvis skabt et stort behov for tegl, og det nyligt udgravede teglværk i Auning har med stor sandsynligvis leveret tegl til Eske Brocks store byggeprojekt. På cykelturen skal vi se teglværket og gå på opdagelse i bygningshistorierne ved Auning kirke og på herregården Gammel Estrup.

 

Program

Turen begynder ved det udgravede teglværk (for enden af Dyrbyvej i Auning), som før i tiden med stor sandsynlighed har leveret sten til både Auning kirke og Gammel Estrup. Efterfølgende cykler vil til Auning kirke og får historien om kirken og dens sammenhæng med Gammel Estrup og slægterne Brock og Skeel. Turen slutter ved Gammel Estrup, hvor der er kaffe, saft og kage. Museumsformidler Anders Sinding og formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning Søren Broberg Knudsen er guider på turen.