Nyheder

Bustur – På sporet af Vestjyllands herregårde

Dansk Center for Herregårdsforskning tilbyder igen en af sine populære busture, hvor deltagerne drager med herregårdseksperterne ud i landskabet. Denne gang går turen vestpå med besøg på syv vestjyske herregårde på to dage. Der overnattes og spises middag på herregården Nørre Vosborg. Se programmet her. 

Vestjyllands glemte kulturarv

Det vestjyske landskab er særegent, karakteriseret ved store vidder og højt til himlen. I Vestjylland er der plads til at bevæge sig og langt imellem det meste. Og herregårdene, der sammen med bøgeskovene hører til det østdanske landskab, er ikke rigtigt en del af billedet. Eller hva’?

Det vil måske komme som en overraskelse for de fleste, at Vestjylland kan fremvise et fintmasket net af både små og større herregårde. Spredt i landskabet ligger de, ofte med overraskende kort afstand mellem sig, men sjældent så prangende og pralende som i Østjylland, på Fyn og Sjælland. Fra de yderste klitrækker ved Vesterhavet til de magre jorder på heden, fra Limfjorden i nord til Ringkøbing Fjord har herregårdene sat deres præg på landskabet.

I århundreder var de store arbejdspladser og centre for produktion og administration. I lokalområdet var de repræsentanter for europæiske strømninger i kunst, kultur og arkitektur. Det var bl.a. herregårdsejerne, som gennem handel og uddannelse havde internationale kontakter til Hamborg, Amsterdam og Newcastle, og som bragte nye teknologier, kultur og mode til landsdelen.

 

Herregårdene bragte europæiske impulser til Vestjylland. Ejerne til herregården Kabbel skænkede et rigt rokoko-inventar til den lokale Nørlem Kirke ved Lemvig. Foto: Erik RIng

Herregårdenes historie i Vestjylland

Fra middelalderen og frem til 1600-tallet var landets adelsmænd og -kvinder endnu knyttet til Vestjylland. Vestjyske herregårde var sæde for kendte slægter som Podebusk, Gyldenstierne og Sehested. Landsdelens ældste herregårdsbygninger stammer fra denne tid, fx Nørre Vosborg fra 1573 og Brejninggård fra 1580. Da magten i 1600-tallet begyndte at samle sig i København, sivede den gamle adel langsomt længere østpå.  Baroniet på Rysensteen, der blev oprettet i 1671, forblev således Vestjyllands eneste.

Nye ejere stod snart klar til at tage over. I 1700-tallet rykkede borgerlige og nyadlede familier ind på de midt- og vestjyske herregårde. En af disse nye familier købte herregården Kabbel ved Lemvig, blev adlet som ‘Stiernhielm’, og udsmykkede den lokale kirke i tidens stil, rokokoen, efter internationale forbilleder. Fra omkring 1750 bredte en særegen vestjysk herregårdsstil sig i hovedbygningernes arkitektur.

Årene omkring 1800 markerer et vendepunkt. I løbet af blot 20 år skyllede en bølge af spekulation, opkøb og nedlæggelser over herregårdene, der ophørte med at eksistere som store godser. Vestjylland blev et bondegårdsland. Som en række andre tidligere herregårde blev Hindsels på Thyholm opkøbt af stenrige studehandlere. Kun ganske få af de store herregårde overlevede ‘godsslagtningen’, blandt dem Ausumgård syd for Struer. Ikke langt derfra oplevede Nørre Vosborg senere en ny opblomstring i 1800-tallet og blev Vestjyllands mest elskede herregård.

 

På tur med herregårdseksperterne

I et samarbejde mellem en række herregårdsejere, midt- og vestjyske museer, samt Dansk Center for Herregårdsforskning på Djursland, vil vi gå på opdagelse i jagten på herregårdenes kulturarv i Vestjylland. Vi ser, hvordan herregårdene har sat præg på landskabet: fra studehandel til fæstegårde, fra vandmøller til kirker, skoler og fattiggårde, fra politik til kultur. Vi følger den internationale udveksling og europæiske strømninger, som også var en del af herregårdenes verden.

Historikere fra vestjyske museer og Dansk Center for Herregårdsforskning vil guide deltagerne på en to-dages bustur blandt syv af Vestjyllands kendte og mindre kendte herregårde. Frokost indtages begge dage på de herregårde som besøges, og turen inkluderer desuden Herregårdsaften og overnatning på det historiske Nørre Vosborg.

 

Herregårdsaften på Nørre Vosborg byder på velkomstdrink, foredrag, rundvisning og en eksklusiv middag, samt overnatning inden vi dagen efter drager videre til flere af Vestjyllands herregårde.

Praktiske oplysninger

Se programmet for turen her

Adelsmænd, godsspekulanter og studehandlere omfatter historisk formidling af syv udvalgte herregårde beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune.

Pris: kr. 1995,- (tillæg for enkeltværelse: kr. 250)

I prisen er inkluderet:

To dages bustur til syv udvalgte herregårde

Guider fra Holstebro Museum, Ringkøbing-Skjern Museum, Lemvig Museum og Dansk Center for Herregårdsforskning

Velkomstdrink, snacks og rundvisning på Nørre Vosborg

Festmiddag på Nørre Vosborg (2 retter og 1 glas vin)

Overnatning og morgenmad på Nørre Vosborg

Frokost begge dage på herregårdene Ausumgaard og Rysensteen.

 

Tilmelding til Dansk Center for Herregårdsforskning

Søren Broberg Knudsen: sbk@gammelestrup.dk eller telefon 8795 0709

Tilmelding og betaling senest den 13. april 2017