Nyheder

Britisk gæsteforsker på Dansk Center for Herregårdsforskning

Specialist i herregårde og historiske landskaber

Jonathan Finch er historisk arkæolog og til daglig ansat som på Universitetet i York. Han kender bl.a. Gammel Estrup fra et besøg sidste efterår, hvor han var hovedtaler ved en international konference afholdt af Dansk Center for Herregårdsforskning. Han har specialiseret sig i historiske landskaber og har gennem en årrække beskæftiget sig intensivt med herregårdslandskaber hvilket bl.a. har ført ham på feltarbejde ved den berømte britiske herregård Harewood House ved Leeds.

Hans ophold som gæsteforsker på Gammel Estrup finder sted af to omgange – i efteråret 2016 og foråret 2017. I disse perioder kommer Finch til at indgå i teamet på Dansk Center for Herregårdsforskning, hvor der skal udveksles erfaringer og ideer med forskerne på Gammel Estrup, Arkitektskolen i Aarhus, Aarhus Universitet og Nationalmuseet. Under sit ophold i det østjyske bliver en af Finch’s hovedopgaver, i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning, at forberede en større EU-ansøgning om et samarbejde mellem en række europæiske museer og forskningsinstitutioner.

Internationalt netværk med rødder på Gammel Estrup

Det internationale samarbejde om herregårdshistorien har for alvor taget fart med dannelsen af netværket ENCOUNTER: European Network for Country House and Estate Research. Netværket blev stiftet på initiativ af Dansk Center for Herregårdsforskning sidste efterår i forbindelse med en konference afholdt på Gammel Estrup. I det forgangne år er netværket vokset og omfatter nu en række specialister fra ind- og udland. Der er i udpræget grad tale om tværfaglige samarbejder, og netværket omfatter bl.a. historikere, arkæologier, arkitekter, konservatorer og kunsthistorikere fra en række forskellige museer, herregårde og forskningsinstitutioner. Med Jonathan Finch’s ophold på Dansk Center for Herregårdsforskning styrkes netværkets forankring på Gammel Estrup og trådene i det internationale herregårdssamarbejde knyttes endnu tættere sammen.

Etableringen af ENCOUNTER er støttet af Region Midt og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Gæsteforskeropholdet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Med etableringen af netværket ENCOUNTER er Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og Dansk Center for Herregårdsforskning for alvor kommet på det internationale landkort.