Nyheder

Bevilling fra Region Midtjylland

Region Midtjylland støtter kulturprojekt om regionens herregårde med 900.000 kr.

Dansk Center for Herregårdsforskning har modtaget en ny bevilling til et projekt, der sætter fokus på herregårdenes historiske rolle som kulturbærere mellem det regionale og det internationale. I kraft af de nye midler fra Region Midtjylland vil projektet Herregårdene – Porten til Europa, der gennemføres i tæt samarbejde med Aarhus 2017, bidrage til at aktualisere regionens kulturarv som en åbenlys ressource for kulturturisme og regional udvikling. Projektet afsluttes i 2017, og det rummer blandt andet aktiviteter som digital formidling af alle regionens herregårde fra Grenå til Ringkøbing Fjord, besøgstilbud og publikumsarrangementer på udvalgte herregårde, publikationer og internationale konferencer.

I samarbejde med en række museer og kulturinstitutioner i regionen vil Dansk Center for Herregårdsforskning ved Gammel Estrup – Herregårdsmuseet synliggøre herregårdenes kulturlandskab og deres historiske betydning for regionens udvikling fra øst til vest. Projektets ambition er at præsentere en sammenhængende historie på europæisk, nationalt og regionalt niveau, og der vil blive iværksat initiativer og aktiviteter på alle tre planer. Projektets ambition er at belyse, hvordan den europæiske herregårdshistorie til alle tider har været knyttet sammen med kulturarven lokalt i Region Midtjylland. Lokalt var herregårdene økonomiske og kulturelle kraftcentre, som fortsat præger kulturlandskabet, og samtidig var de tæt integreret i internationale netværk.

Herregården Rosenholm ved Aarhus er et godt eksempel på stærke europæiske impulser bragt til regionen. Rosenholm var i 1600-tallet et internationalt anerkendt lærdomscenter under den kendte akademiker Holger Rosenkrantz (1574-1642). Projektet Herregårdene – Porten til Europa fortæller denne historie. Foto: Kirsten Nijkamp

Region Midtjylland som herregårdslandskab

Projektet Herregårdene – Porten til Europa  vil de kommende år gennemføre en række forskningsmæssige og formidlingsmæssige initiativer, som vil belyse den midtjyske region som et herregårdslandskab. Når projektet er afsluttet, vil historien om de enkelte herregårde været blevet tilgængelige på hjemmesider eller via app på telefonen. I 2017 udgives en bog om herregårdenes europæiske forbindelser, der afholdes en international konference om europæisk herregårdskultur, og regionens borgere og turister kan deltage i en række spændende publikumsarrangementer på udvalgte herregårde.

Region Midtjylland har ganske særligt gode forudsætninger for at illustrere den store variation blandt danske herregårde. Fra de gode jorder på Djursland, hvor herregårdene ligger tæt, til det åbne landskab i Vestjylland, hvor herregårdene efterhånden blev færre. Alle steder gælder det dog, at herregårdene har spillet en fremtrædende historisk rolle og sat sig vigtige spor i landskabet. Både dengang og nu var regionens herregårde ofte langt fra magtens centrum, men ikke desto mindre finder man iøjnefaldende og overraskende eksempler på tætte kontakter mellem lokalområdet og den europæiske udvikling.

 

Region Midtjylland og Aarhus 2017 arbejder sammen om kulturarven

Museerne Holstebro Museum, Lemvig Museum, Viborg Museum, Museum Østjylland, Silkeborg Kulturhistoriske Museum, Museum Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Museum, Odder Museum (under Moesgaard Museum) samt Rigsarkivet i Viborg er alle samarbejdspartnere for projektet og bidrager med deres store viden om regionens lokalområder og lokale herregårde.

Foruden bevillingen fra Region Midtjylland har Dansk Center for Herregårdsforskning modtaget støtte fra Aarhus 2017 til projektet, som altså ligeledes er med til at muliggøre, at der nu kan sættes fokus på en levende kulturarv – også uden for storbyerne.

Læs mere om projektet