Nyheder

Bevilling på 5 mio. kr.

Dansk Center for Herregårdsforskning modtager en driftsbevilling på 5 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond over de kommende 5 år. Bevillingen betyder, at forskningscentret kan fortsætte sit arbejde med at udføre og formidle forskning i de danske herregårde og deres kulturmiljøer.

Dansk Center for Herregårdsforskning har siden sin etablering i januar 2004 været samlingspunkt for dansk forskning i herregårde og herregårdshelheder og har altså nu gennem knap 10 år dannet ramme om en række nyskabende forskningsprojekter, der på forskellige måder har bidraget til vores viden om den unikke kulturarv, som de danske herregårde udgør. Med bevillingen fra Aage og Johanne Louis-Jensens Fond er centrets arbejde sikret de næste fem år.

Den 5-årige bevilling betyder, at den uundværlige basis for ideudvikling og iværksættelse af nye spændende forsknings- og formidlingstiltag er sikret i de kommende år. Bevillingen er med til at sikre arbejdsro, kontinuitet og en vedvarende forankring af centrets viden blandt de tilknyttede medarbejdere, og det betyder, at centeret fortsat kan levere spændende forskning på et højt niveau til glæde for både fagfolk og et bredere publikum. Samtidig kan centeret blive ved med at tilbyde de bedst mulige faglige rammer for de konferencer, foredrag og udgivelser, der udvikles her. Og herregårdsudviklingsprojekter, presse samt ikke mindst den almindelige dansker med interesse for herregårdene vil nu også fremover kunne få de bedst kvalificerede svar på de mange spørgsmål, der hvert år rettes til centeret.

Dansk Center for Herregårdsforskning arbejder i øjeblikket med to større forskningsprojekter. Det ene handler om, hvordan selvopfattelse blev afspejlet i stemning og indretning i danske herregårdshjem i årene 1770-1850, mens det andet har fokus på vilkår og rettigheder for tjenestefolk og landarbejdere på danske herregårde i 1800-tallet. Et projekt om bevaring af kulturarvsværdier i forbindelse med nutidens ændringer af herregårdens bygninger og kulturmiljøer er netop afsluttet. Projektet følges op af et seminar på Gammel Estrup den 30. august i år, hvor alle interesserede er velkomne.

Herregårdene hørte tidligere, bl.a. i kraft af sine store biblioteker og bogsamlinger, blandt fortidens centre for viden. Foto: Bøger fra grev Scheels bogsamling. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet og Arkitektskolen i Aarhus. Dansk Center for Herregårdsforskning har siden sin etablering i 2004 hovedsageligt været drevet på grundlag af midler fra private fonde og sponsorer. I løbet af de knap 10 år, forskningscentret har eksisteret, er der strømmet godt og vel 20 mio. kr. gennem centret. Der er siden 2004 gennemført 4 ph.d-projekter, 3 postdoc-projekter og et antal mindre forskningsprojekter og undersøgelser. Hertil kommer en række konferencer og publikationer.