Nyheder

Seminar om herregårde og oplevelsesøkonomi

Seminar om herregårde og oplevelsesøkonomi

De danske herregårde har de seneste år i stigende grad søgt alternative indtjeningsmuligheder gennem oplevelsesøkonomien. Ved at invitere besøgende indenfor til fx rundvisninger, overnatninger, bryllupper, konferencer og festivaler har herregårdene aktiveret en økonomisk ressource, der kan bidrage til at sikre en fortsat overlevelse, forsvarlig restaureringsstand og desuden medvirke til at etablere herregårdene som sociale og kulturelle omdrejningspunkter i lokalsamfundene.

Denne udvikling ønsker Dansk Center for Herregårdsforskning og Højriis Slot at sætte fokus på gennem fire oplæg, som vil belyse emnet fra forskellige perspektiver.

•Den ægte herregård, Mikael Frausing.
•Kommunen og herregården, Søren Klint-Kistorp
•Højriis Slot, Vibeke Schwerin
•Forandring og tilpasning i herregårdenes historie, Carsten Porskrog Rasmussen

Den ægte herregård, Mikael Frausing.
Indlægget beskæftiger sig med herregårdenes fascinationskraft som autentisk kulturarv. Hvad betyder begrebet en ‘ægte herregård’ egentligt i dag og kan man være ‘ægte’ på flere forskellige måder? Oplevelseshistorie betegner aktiviteterne på herregårdene, men hvad er forholdet mellem historie og oplevelse og er oplevelsesøkonomien egentligt leg eller alvor?

Mikael Frausing er ph.d.-studerende ved Dansk Center for Herregårdsforskning og Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet. Han er cand. mag i historie og turisme.


Kommunen og herregården, Søren Klint-Kistorp

Indlægget behandler de økonomiske, kulturelle og sociale potentialer som herregårdene – kulturarven i bredt omfang – kan tilbyde kommunens borgere og besøgende. Visionen er at skabe tydelig kulturel identitet, der kan danne grundlag for øget bosætning og turisme, men hvad er de praktiske muligheder og udfordringer for at konkretisere og gennemføre visionen?

Søren Klint-Kistorp er projekt- og plankonsulent ved Haderslev Kommune, og har haft ansvar for projektet Kulturarvskommune Haderslev 2007, der bl.a. udmøntede sig i et formaliseret samarbejde med Gram Slot.


Højriis Slot, Vibeke Schwerin

Højriis Slot har 15 års erfaring med aktiviteter og besøgende på herregården. Sommerens turister kan ikke længere opleve Tornerose, men derimod finde spor efter mordgåder i sale, soveværelser og kældre. Oplægget vil omhandle disse erfaringer og en rundvisning på herregården.

Vibeke Schwerin er tredje generation på Højriis og uddannet journalist. Hun har siden 1989 ejet herregården og driver med sin mand i dag en blandet virksomhed med landbrug, skovbrug og turisme.


Forandring og tilpasning i herregårdenes historie, Carsten Porskrog Rasmussen

Indlægget behandler tidligere tiders forandringer i herregårdenes situation. Gennem nedslag i historiske epoker, hvor kravet om tilpasning til samfundets ændrede vilkår var særligt markante, behandles herregårdene som dynamiske og tilpasningsdygtige aktører i dansk historie.

Carsten Porskrog Rasmussen er dr. phil. og lektor ved Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet. Med en omfattende videnskabelig produktion, er han i dag en af Danmarks førende forskere inden for herregårdenes historie.