Previous Projects

Neo-Gothic country house architecture in Denmark 1830-1900 (Nybygt af gammel Art. Nygotisk herregårdsarkitektur i Danmark 1830-1900). 

Ph.d. Anne Grethe Sværke

‘The structure, finances, and running of estates, 1849-1919.’ (Godsernes struktur, økonomi og drift 1849-1919)

Post.doc Adam Tybjærg Schacke

The gentry. Distinctions and staging in Danish manor house milieus, 1850-1920.’ (Herregårdsherskab. Distinktioner og iscenesættelser i danske herregårdsmiljøer 1850-1920)

Ph.d. Signe Boeskov

 ‘Experiencing the Country House – Commercial Heritage Management in Danish Country Houses.’(Herregårdene og oplevelsessamfundet – nyt liv i gamle bygninger)

Ph.d. Mikael Frausing

The manor houses’ operational and farm buildings. Future-development-oriented refurbishments and extensions versus architectural heritage values.’ (Herregårdenes drifts- og avlsbygninger. Fremtidens udviklingsbetingede om- og tilbygninger – versus arkitektoniske kulturarvsværdier)

Ph.d. Sonja Marie Overgaard

‘Inequality before the court.’ (Uligheden for retten. Rettigheder for tjenestefolk og landarbejdere på danske herregårde 1791-1921.)

Ph.d. Dorte Kook Lyngholm

‘The natural human being and the staged manor house. Self-image reflected in the ambience and décor of Danish manorial homes, 1770-1850.’ (Det naturlige menneske og den iscenesatte herregård)

Ph.d. Signe Boeskov

‘The manor house – ideals versus practice. Gammel Estrup as home and status symbol, 1830-1930.’ (Herregården mellem ideal og praksis)

Ph.d. Dorte Kook Lyngholm