Aktuelle forskningsprojekter

Forskningsprojektet ”Husholdningen som organisation”, udføres af forskningschef, ph.d. Signe Boeskov ved Dansk Center for Herregårdsforskning og blev igangsat i 2022 med støtte fra Grosserer N.C. Nielsens Fond.

Projektet belyser konkret husholdningens opbygning og bemanding samt hverdag og opgaver i udvalgte nedslagsperioder i det 18. og 19. århundrede i hhv. adelsslægten Scheels og adelsslægten Bille-Brahes store husholdninger. Det beskæftiger sig med husholdets plads i herregårdens verden og i relation til herskabsfamilien i både strukturel og symbolsk forstand og undersøge tjenesteforholdets karakter. Projektet vil arbejde undersøgende med flere kildegrupper for at danne metodisk erfaring med at identificere vidnesbyrd om disse, også i kilderne, mindre synlige personer i de herskabelige huse.

Forskningschef
postdoc Signe Boeskov
 87950708 | 

Ph.d. i Historie, cand.mag. i Etnologi