Publications

All publications are available for purchase. Contact the Gammel Estrup Manor House Museum shop.
T: (+45) 8648 3001
Email: museumsbutikken@gammelestrup.dk

Herregård og herskab. Distinktioner og iscenesættelser på Nørre Vosborg og Hvedholm 1850-1920 [English: Distinctions and Scenarios at Nørre Vosborg and Hvedholm, 1850-1920]

By Signe Boeskov. Published by Museum Tusculanum Press and the Danish Research Centre for Manorial Studies, 2017. ISBN: 978-87-635-4144-2

Price: DKK 348 + postage and handling charge

Godsejerens ret. Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet – lov og praksis ved Clausholm birkeret [English: The Rights of the Estate Owner. Law Enforcement by the Nobility in the 18th Century – Law and Practice at Clausholm’s Birkeret]

By Dorte Kook Lyngholm. Published by the Danish Research Centre for Manorial Studies and Landbohistorisk Selskab, 2013. ISBN: 978-87-7526-222-9

Price: DKK 198 + postage and handling charge

Ormstrup – Historien om en midtjysk herregård [English: Ormstrup – The History of a Manor House in Central Jutland]

By Espen Kirkegaard Espensen. Publishers’ editors: Signe Steen Boeskov and
Carsten Porskrog Rasmussen. Published by Ormstrup Manor with the assistance of the Danish Research Centre for Manorial Studies. Skippershoved Press, 2012. Ill., Register (ISBN 978-87-89224-49-7)

Special price: DKK 168 (normal price: DKK 198) + postage and handling charge.

Nybygt af gammel Art. Nygotisk herregårdsarkitektur i Danmark 1830-1900 [English: Neo-Gothic Manor House Architecture in Denmark, 1830-1900].                                        

By Anne Grethe Sværke. Published by the Danish Research Centre for Manorial Studies and Skippershoved Press, 2010.

Ill. ISBN: 978-87-89224-47-3.

Price: 290 DKK + postage and handling charge.

Det pryder vel en Ædelmand. Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag. [English: As Befits a Nobleman. A Celebratory Piece for Carsten Porskrog Rasmussen on the Occasion of his 50th birthday]                                         

Ed.: Signe Steen Boeskov, Dorte Kook Lyngholm and Mikael Frausing. Published by the Danish Research Centre for Manorial Studies, 2010.

Ill., register. ISBN: 978-87-990777-8-6.

Price: DKK 99 + postage and handling charge.

Byens adelsgårde og palæer. Norden 1720-1800 [English: City Mansions and Townhouses. Scandinavia 1720-1800].

Ed.: Britta Andersen and Pernille Roholt. Published by the Danish Research Centre for Manorial Studies and Skippershoved Press, 2008 Ill. ISBN 978-87-89224-43-5.

Price: DKK 198 + postage and handling charge.

Herregårdenes Indian Summer – fra Grundloven 1849 til Lensafløsningsloven 1919 [English: The Indian Summer of Denmark’s Manor Houses – From the 1849 Constitution to the Conversion of Entailed Estates Act  of 1919].

Ed.: Britta Andersen, Dorte Christensen and Carsten Porskrog Rasmussen. Published by the Danish Research Centre for Manorial Studies and Skippershoved Press, 2006 Ill. ISBN 87-89224-41-8.

Price: DKK 198 + postage and handling charge.

Gehrdt de Lichtenberg. Storkøbmand, godsejer, pengeudlåner og fabrikant.
Af Annette Hoff.
Udg. af Dansk Center for Herregårdsforskning og Horsens Museum 2007. Ill.
ISBN 978-87-90555-13-9.

Museumsinspektør Annette Hoff har på baggrund af en grundigt arkivarbejde skrevet en fremragende bog om storkøbmanden Gehrdt de Lichtenberg. Han ejede 20 kirker og 11 herregårde, bl.a. Bidstrup som han byggede om og istandsatte. Bogen skildrer hans virke med pengeudlån, skolebyggeri og fabriksvirksomhed, såvel som den Norgeshandel han varetog sideløbende med driften af de mange herregårde.

Pris: 295 kr. + postage and handling charge.

Gods, gårde og kulturlandskab. Besiddelsesforhold i den sydlige del af Nørrejylland 1570-1788 [English: Estate, Farms and Cultural Landscape. Terms of Possession and Estate Structures in the Southern Area of Northern Jutland from 1570 to 1790].
By Adam Tybjærg Schacke. Published by Landbohistorisk Selskab, 2007 ISBN 978-87-75262-12-0.

Price: DKK 298 + postage and handling charge.

Kreaturforsikringsforeningen KUSTOS 1881-1999 [English: The KUSTOS Livestock Insurance Association 1881-1999]
By Janni Skovvang Ed.: Stine Lucia Rasmussen og Pernille Roholt. Published by the Danish Research Centre for Manorial Studies, 2009. Ill. ISBN 978-990777-1-7.

Price: DKK 99 + postage and handling charge.