Nyheder

Webinar: Tjenestefolk på herregården i det lange 1700-tal

Køkkenpigen, maleri af Giuseppe Maria Crespi, 1710-15. Galleria degli Uffizi, Firenze. Wikigallery.org.

 

Den 26. august 2021 afholder Dansk Center for Herregårdsforskning et online seminar under temaet ”Tjenestefolk på herregården i det lange 1700-tal”.

Tjenestefolkenes historie på herregården og undersøgelsen af deres dagligdag, opgaver og samliv med herskabet i tiden før det 19. århundrede er både i dansk og nordisk forskning et voksende forskningsfelt.

På seminaret vil oplægsholdere fra Sverige, Danmark og Finland præsentere eksempler på forskning i de interne strukturer på herregården og livet for det personale, der dannede rygraden i den store husholdning på herregården, samtidig med at herregården dannede rammen om tjenestefolkenes liv, både under og efter arbejdstid.

Nærmere information og program følger, men sæt gerne kryds i kalenderen den 26. august.