Kontakt

Britta Andersen

Direktør for Gammel Estrup, formand for Dansk Center for Herregårdsforskning, leder styregruppen for det internationale forskningsnetværk ENCOUNTER, tovholder på det danske netværk Slots- og Herregårdsforum, i bestyrelsen for Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland, i Komtesse Olga Sponnecks legat, Ørslev Kloster og det museumsfaglige råd for Det Grønne Museum. Modtog Turismeudviklingsprisen for Østjylland i 2004 og Ole Haslunds Hæderslegat i 2006 og fik i 2017 Europa Nostras danske pris for sit arbejde med forskning, formidling og bevaring af kulturarven.