Kontakt

Britta Andersen

Britta Andersen, museumsdirektør på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi.
Formand for Dansk Center for Herregårdsforskning, leder af sekretariatsfunktionen for Herregårdspuljen, i komiteen for Det Grønne Museum, modtog Turismeudviklingsprisen for Østjylland i 2004 og Ole Haslunds Hæderslegat i 2006. Britta Andersen modtog 22. juni 2017 Europa Nostras danske pris for sit arbejde med bevaring af kulturarven.