Kontakt

Britta Andersen

Museumsdirektør Britta Andersen, cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi
Formand for Dansk Center for Herregårdsforskning, leder af sekretariatsfunktionen for Herregårdspuljen, i komiteen for Dansk Landbrugsmuseum, modtog Turismeudviklingsprisen for Østjylland i 2004 og Ole Haslunds Hæderslegat i 2006. Britta Andersen modtog 22. juni 2017 Europa Nostras danske pris for sit arbejde med bevaring af kulturarven.